Circle K Rebranding

Da Statoil i 2017 skulle rebrandes til Circle K, var der mere end 200 tankstationer, der skulle skifte udseende. Det var en omfattende opgave, hvor alle skilte blev skiftet, lige fra store pyloner med prisinformationer til lysbånd på tagene og henvisningsskilte. Lysiplex leverede alle skilte og stod for alt lige fra bestilling til komplet montering og færdigmelding. Desuden stod vi for korrekt affaldshåndtering, da de gamle skilte skulle kasseres. Opgaven har stillet særlige krav til bl.a. sikkerhed, da den er udført i tankstationernes åbningstid. Lysiplex’ medarbejdere er uddannede til at imødekomme sådanne sikkerhedskrav, hvilket sikrer vores arbejdsplads såvel som vores kunder og deres ansatte.